Auto Like Facebook - Auto Comment Status
Nhập Token vào bên dưới rồi nhấn ĐĂNG NHẬP để Auto Like nào !!!

LEEDZUNG SERVICE PRIVATE AUTO LIKE VIỆT NAM

 

Để sử dụng được Auto Like Facebook ! Trước tiên bạn cần làm theo các bước sau đây 

1 ) Chỉnh ngày sinh trên 18 tuổi
 2 ) Bật chế độ người theo dõi

 
3) Để status chế độ Công Khai
 


4 ) Lấy Token và chấp nhận xác nhận tất cả yêu cầu của "Sony Xperia" xong để sử dụng Auto Like
 
-> Sau đó chờ 5 giây và click vào nút phía trên bên phải "Bỏ Qua Quảng Cáo" sẽ xuất hiện ra trang Sony Xperia


 
5 ) HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN ĐỂ LOGIN ACCOUNT:

  Sau khi click lấy mã token, sẽ xuất hiện link (url trên thanh địa chỉ) token thường có dạng như phía dưới :
  http://www.sonymobile.com/vn/#access_token=CAABezBNFS3cBAJj4Jd6idcu5bCWZkhoFh96ORNsbVhNfKJVgV3AbPV96qCbTrOAZDZD&expires_in=4463&state=95
  Bạn tiếp tục Copy tất cả link Token như link trên ở trình duyệt của bạn
  Và sau đó COPY và PASTE vào ô YOUR TOKEN và LOGIN ấn Đăng Nhập Auto Like là xong!

  * Cách tùy chọn link thay đổi id để sử dụng Auto like :
  Bạn có thể thay thế id tùy chọn của ảnh vào ô dưới để sử dụng Auto like nhé!
* Để hack like ảnh :
 -> Bấm vào hình ảnh muốn hack
Thanh địa chỉ sẽ có dạng : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=171632919685774&set=a.1160961619061 17.17992.100005172009785&type=1&theater
Trong đó ID ảnh là 171632919685774
Bạn copy 171632919685774 và dán vào 2 cái khung ở trang hack like và bấm autolike

* Để hack like cmt
Bấm vào thời gian của cmt bạn muốn hack ( 1 phút trước, 10 phút trước… tùy vào thời gian cmt )
Thanh địa chỉ sẽ có dạng https://www.facebook.com/LeeDzungGvs333/posts/
172165572965842?comment_id=298330
Trong đó 172165572965842 là ID stt và 298330 là ID cmt
* ID hack like cmt sẽ có dạng như sau :
ID stt _ ID cmt tức là 172165572965842_298330
Copy và dán vào 2 cái khung ở trang hack like và bấm autolike là ok.Powered ByLee Dzung
Auto Like LeeDzung Service © 2014